W poniedziałek 20. czerwca będą prowadzone prace administracyjne na serwerze. Prace te są związane z aktualizację wersji PHP.
Obecnie domyślna wersja zainstalowana na serwerze to PHP 5.5. W trakcie prac wersja ta zostanie wyłączona, a wszystkie serwisy korzystające z tej wersji PHP zostaną przełączonę na PHP 5.6
Aktualizacje jest potrzebna, gdyż poprawki bezpieczeństwa dla PHP 5.5 będą dostępne tylko do 10 lipca (więcej: http://php.net/supported-versions.php)
 
Klientów prosimy o sprawdzenie czy strony są przygotowany do aktualizacji.
Jeśli mają Państwo wątpliwości prosimy o kontakt z obsługą.


Wednesday, June 8, 2016

« Wstecz