News

Jun 8th Wyłączenie PHP 5.5

W poniedziałek 20. czerwca będą prowadzone prace administracyjne na serwerze. Prace te są związane z aktualizację wersji PHP. Obecnie domyślna wersja zainstalowana na serwerze to PHP 5.5. W trakcie prac wersja ta zostanie wyłączona, a wszystkie serwisy korzystające z tej wersji PHP zostaną przełączonę na PHP 5.6Aktualizacje jest ... Read More »

Dec 8th Od dziś dostępne PHP 7.0

Informujemy, że dodaliśmy wsparcie dla najnowszej wersji PHP, tj. 7.0