Importowanie szkiców z innych programów graficznych

Użytkownicy aplikacji GemCloud maja do dyspozycji opracowany specjalnie dla ich i dostosowany do specyfiki branży edytor graficzny. Co jednak ze szkicami przygotowanymi w innych programach? Na szczęście w wielu przypadkach istnieje możliwość skopiowania grafiki do edytora GemCloud.

Najczęściej stosowane aplikacje do szkiców to programy do edycji grafiki wektorowej, takie jak: CorelDRAW, Adobe Illustrator czy Inkscape. Ich wspólną cechą jest mozliwość zapisywania i odczytywania plików w formacje SVG. Format ten jest wspierany rownież przez GemCloud. Aby przeieść projekt np z CorelDRAW do GemCloud wystarczy zapisać oryginalny plik w formacie SVG i zaimportować nowy plik w GemCloud.


Jak stworzyć plik SVG w programie CorelDRAW?

Jeżeli korzystasz z programu Adobe Illustrator - pomiń ten fragment.

Za pomocą CorelDRAW otwórz skic, który chcesz przenieść do GemCloud.
Kliknij Plik > Zapisz jako (w wersji angielskiej File > Save as)
W oknie zapisu wybierz typ pliku .SVG, jak na ilustracji poniżej:

CorelDRAW: Plik - Zapisz jako...

W kolejnym oknie można ustawić właściwości pliku SVG. W wiekszości przypadków można pozostawić domyslne wartosci. Najważniejsze by model kodowania był ustaiony na UTF-8.

Ustawienia SVG
Po kliknieciu OK zostanie utworzony plik .svg, który następnie można zaimportować do GemCloud.


Jak stworzyć plik SVG w programie Adobe Illustrator?
Analogicznie jak w przypadku CorelDRAW wystarczy zapisać plik jako .svg za pomocą opcji Plik > Zapisz jako (ang. File > Save as) i w oknie zapisu wybrać typ pliku: SVG.

Illustrator: Zapisz jako

W kolejnym kroku widzimy ustawienia pliku SVG. Profil SVG powinien być ustawiony na wartość SVG 1.0 a kodowanie na UTF-8.

Ustawienia SVG

Po kliknieciu OK zostanie utworzony plik .svg, który następnie można zaimportować do GemCloud.

Jak stworzyć plik SVG w programie Inkscape?
Podobnie jak w CorelDRAW i Illustratorze, wystarczy zapisać plik jako .svg za pomocą opcji Plik > Zapisz jako (ang. File > Save as), z ta różnicą, że jako typ pliku wybieramy opcję: Czysty format SVG.

Inkscape: Plik - Zapisz jako...

Po kliknieciu "Zapisz" zostanie utworzony plik .svg, który następnie można zaimportować do GemCloud.

Jak zaimportować plik SVG w aplikacji GemCloud?

Po uruchomieniu edytora graficznego GemCloud, kliknij znajdującą sie po lewej stronie ikonę SVG

GemCloud: importowanie

Otworzy się okno pozwalające wczytać plik z komputera. Wczytany plik zostanie automatycznie dodany do szkicu.

Czy odpowiedź była pomocna?

 Wydrukuj ten artykuł